Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 34 im. Ireny Sendlerowej
STRONA GŁÓWNA    •    INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z BIULETYNU    •    WWW.BIP.GOV.PL    •    WWW.RYBNIK.EU
Archiwum

Data dodania: 2019-10-04 10:18:08
Autor: Beata Mielczarek


PDF (402 KB)

Statut 

 Data dodania: 2019-05-08 12:03:20
Autor: Beata Mielczarek


DOC (277 KB)

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej ofertyData dodania: 2019-04-25 13:27:28
Autor: Beata Mielczarek


PDF (543 KB)

Zapytanie ofertowe


PDF (524 KB)

wzór umowy


PDF (146 KB)

Przedmiar


PDF (485 KB)

protokół odbioru


PDF (504 KB)

Oświadczenie wykonawcy


PDF (521 KB)

Formularz ofertowy


PDF (347 KB)

Ogłoszenie o zamówieniuData dodania: 2019-10-04 09:36:04
Autor: Beata Mielczarek


PDF (402 KB)

Statut SP 34


DOC (24 KB)

Kalendarz roku szkolnego 2018-2019


DOC (24 KB)

Dodatkowe dni wolne w roku szkolnym 2018-2019


DOC (25 KB)

Harmonogram spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2018-2019Data dodania: 2019-05-28 14:18:37
Autor: Beata Mielczarek


PDF (401 KB)

Statut SP 34- stan na 28.05.2019 r.Data dodania: 2018-10-23 12:18:42
Autor: Beata Mielczarek


PDF (401 KB)

Statut Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 34 im. Ireny Sendlerowej w Rybniku


PDF (408 KB)

Statut SP 34- stan na 23.10.2018 r.Data dodania: 2018-12-31 10:39:24
Autor: Beata Mielczarek


PDF (126 KB)

Informacja o wyborze oferty- wyroby garmażeryjne


PDF (177 KB)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty- ryby i mrożonki


PDF (127 KB)

Informacja o wyborze najkorzysteniejszej oferty- pieczywo


PDF (176 KB)

Informacja o wyborze oferty- warzywa i owoce śwoeże


PDF (170 KB)

Informacja o wyborze oferty- nabiał


PDF (134 KB)

Informacja o wyborze oferty- mięso


PDF (132 KB)

Informacja o wyborze oferty- drób


PDF (171 KB)

Informacja o wyborze oferty- artykuły spozywczeData dodania: 2018-12-17 20:43:31
Autor: Beata Mielczarek


XLS (34 KB)

formularz- warzywa i owoce świeże


XLSX (16 KB)

formularz- warzywa i owoce mrożone


PDF (395 KB)

z.o. żywność- warzywa i owoce


PDF (502 KB)

ogłoszenie o zamówieniu- warzywa i owoce


PDF (533 KB)

oświadczenie- warzywa i owoce


PDF (538 KB)

projekt umowy- warzywa i owoce


PDF (439 KB)

formularz ofertowy- warzywa i owoce


PDF (395 KB)

z.o. żywność- pieczywo


PDF (538 KB)

projekt umowy- pieczywo


PDF (533 KB)

oświadczenie- pieczywo


XLSX (12 KB)

formularz- pieczywo


PDF (438 KB)

formularz ofertowy- pieczywo


PDF (502 KB)

ogłoszenie o zamówieniu- pieczywo


PDF (396 KB)

z.o. żywność- nabiał


PDF (538 KB)

projekt umowy- nabiał


PDF (533 KB)

oświadczenie- nabiał


XLSX (16 KB)

formularz- nabiał


PDF (438 KB)

formularz ofertowy- nabiał


PDF (502 KB)

ogłoszenie o zamówieniu- nabiał


PDF (396 KB)

z.o żywność-mrożonki i ryby


PDF (538 KB)

projekt umowy- mrożonki i ryby


PDF (533 KB)

oświadczenie- mrożonki i ryby


XLS (28 KB)

formularz- ryby świeże i mrożone


PDF (440 KB)

formularz ofertowy


PDF (502 KB)

ogłoszenie o zamówieniu-mrożonki i ryby


PDF (397 KB)

z.o.-mięso i produkty wędlinarskie


PDF (538 KB)

projekt umowy-mięso


PDF (533 KB)

oświadczenie-mięso


XLS (28 KB)

formularz- drób


XLS (31 KB)

formularz- mięso


PDF (438 KB)

formularz ofertowy- mięso


PDF (502 KB)

ogłoszenie o zamówieniu-mięso


PDF (396 KB)

z.o. żywność- artykuły spożywcze


PDF (538 KB)

projelt umowy- artykuły spożywcze


PDF (533 KB)

oświadczenie- artykuły spożywcze


XLSX (57 KB)

formularz- artykuły spożywcze


PDF (438 KB)

formularz ofertowy-artykuły spożywcze


PDF (594 KB)

ogłoszenie o zamówieniu- artykuły spożywcze


PDF (395 KB)

z.o- artykuły garmażeryjne


PDF (538 KB)

projekt umowy- artykuły garmażeryjne


PDF (533 KB)

oświadczenie- artykuły garmażeryjne


XLSX (12 KB)

formularz-artykuły garmażeryjne


PDF (438 KB)

formularz ofertowy- artykuły garmażeryjne


PDF (502 KB)

Ogłoszenie o zamówieniu- artykuły garmażeryjneData dodania: 2018-11-21 15:07:30
Autor: Beata Mielczarek


PDF (117 KB)

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Zakup pomocy na realizację projektu "Z matematyka na ty"Data dodania: 2018-11-13 12:38:06
Autor: Beata Mielczarek


PDF (108 KB)

Wybór najkorzystniejszej ofertyData dodania: 2018-11-13 09:18:29
Autor: Beata Mielczarek


PDF (127 KB)

Zapytanie ofertowe na zakup pomocy do realizacji projektu "Z matamatyką na ty"Data dodania: 2018-11-09 14:36:00
Autor: Beata Mielczarek


PDF (54 KB)

Unieważnienie zapytania ofertowego na zakup pomocy do realizacji projektu "Z matematyką na ty"Data dodania: 2018-11-07 13:33:42
Autor: Beata Mielczarek


PDF (112 KB)

Projekt umowy na zakup i montaz kotła warzelnego


PDF (121 KB)

Zapytanie ofertowe na zakup i montaż kotła warzelnegoData dodania: 2018-11-07 13:32:00
Autor: Beata Mielczarek


PDF (58 KB)

Unieważnienie zamówieniaData dodania: 2018-11-05 10:28:21
Autor: Beata Mielczarek


PDF (105 KB)

Wybór najkorzystniejszej oferty na zakup kotła warzelnegoData dodania: 2018-10-30 13:26:20
Autor: Beata Mielczarek


PDF (125 KB)

Zapytanie ofertowe na zakup pomocy dydaktycznychData dodania: 2018-10-29 15:13:06
Autor: Beata Mielczarek


PDF (112 KB)

Projekt umowy na zakup i montaż kotła warzelnego


PDF (121 KB)

Zapytanie ofertowe- zakup kotła warzelnegoData dodania: 2018-10-18 10:19:22
Autor: Beata Mielczarek


PDF (105 KB)

Wybór oferty- kocioł warzelnyData dodania: 2018-10-05 11:31:13
Autor: Beata Mielczarek


PDF (120 KB)

Zapytanie ofertowe na zakup kotła warzelnegoData dodania: 2018-08-08 12:13:28
Autor: Beata Mielczarek


PDF (106 KB)

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej ofertyData dodania: 2018-07-23 13:04:08
Autor: Beata Mielczarek


PDF (142 KB)

Zapytanie ofertowe- wykonanie podjazdówData dodania: 2018-07-10 08:32:48
Autor: Beata Mielczarek


PDF (107 KB)

Remont pomieszczenia do przygotowywania mięs- wybór najkorzystniejszej ofertyData dodania: 2018-06-29 16:34:57
Autor: Beata Mielczarek


PDF (190 KB)

Przedmiar- przygotowalni do mięs


PDF (262 KB)

Remont prygotowalni do mięsData dodania: 2018-06-26 11:41:16
Autor: Beata Mielczarek


PDF (60 KB)

Remont sali gimnastycznej materacowej- wybór nakorzystniejszej ofertyData dodania: 2018-06-14 20:40:21
Autor: Beata Mielczarek


PDF (194 KB)

sala materacowa- zmiana wykładziny


PDF (165 KB)

Sala materacowa- roboty ogólnobudowlane


PDF (281 KB)

Remont sali materacowejData dodania: 2018-05-22 12:14:13
Autor: Beata Mielczarek


PDF (167 KB)

Wybór oferty- szkolenia rady pedagogicznej


PDF (159 KB)

Wybór oferty- studia podyplomoweData dodania: 2018-05-08 13:16:19
Autor: Beata Mielczarek


PDF (232 KB)

Szkolenie rady pedagogicznej "Multimedialne dziecko- uspokajacze jako pomoc w wychowaniu"


PDF (232 KB)

Szkolenie rady pedagogicznej "Zaburzenia nerwicowe u dzieci i młodzieży w wieku szkolnym"


PDF (232 KB)

Szkolenie rady pedagogicznej "Rola rodziców w przacy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych"


PDF (232 KB)

Szkolenie dl arady pedagogicznej "Nauczycile i rodzic w procesie wychowania dziecka, jak skutecznie radzic sobie z przejawami manipulacji"


PDF (232 KB)

Studia podyplomowe "Surdopedagogika i tyflopedagogika


PDF (232 KB)

Studia podyplomowe "Rewalidacja osób ze spektrum autyzmu"


PDF (409 KB)

Statut SP 34 Rybnik- stan na 3.10.2018 r.Data dodania: 2017-11-30 11:13:57
Autor: Beata Mielczarek


PDF (402 KB)

Statut Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 34 w RybnikuData dodania: 2018-03-06 12:30:05
Autor: Beata Mielczarek


PDF (162 KB)

Wybór najkorzystniejszej oferty


PDF (171 KB)

Zbiorcze zestawienie ofertData dodania: 2018-02-23 10:28:45
Autor: Beata Mielczarek


PDF (60 KB)

Wybór oferty na usługi telekomunikacyjneData dodania: 2018-02-20 15:48:37
Autor: Beata Mielczarek


DOCX (32 KB)

Zal. nr 6- umowa


DOCX (19 KB)

Zal. nr 5- wykaz osób


DOCX (18 KB)

Zał. nr 4- wykaz usług


DOCX (22 KB)

Zał. nr3- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia


DOCX (23 KB)

Zał. nr2- oświadczenie o spełnieniu warunków


DOCX (31 KB)

Zał. nr1- formularz ofertowy


DOCX (66 KB)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia


HTM (105 KB)

Ogłoszenie o zamówieniuData dodania: 2018-02-16 13:19:34
Autor: Beata Mielczarek


PDF (6 697 KB)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


PDF (7 167 KB)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


PDF (6 551 KB)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniaData dodania: 2018-02-12 13:58:42
Autor: Beata Mielczarek


PDF (214 KB)

Zapytanie ofertowe


PDF (117 KB)

Ogłoszenie o zamówieniuData dodania: 2018-02-14 15:10:01
Autor: Beata Mielczarek


PDF (225 KB)

Unieważnienie przetargu na organizacje zielonej szkoły- zad. 3,4Data dodania: 2018-02-09 09:42:38
Autor: Beata Mielczarek


PDF (170 KB)

Zbiorcze zestwienie ofert


Zbiorcze zestawienie ofert na organizacje zielonej szkoły (zad. 4)


Data dodania: 2018-02-08 08:42:41
Autor: Beata Mielczarek


PDF (131 KB)

Ryby świeże i mrożone, owoce mrożone


PDF (134 KB)

Pieczywo i wyroby piekarnicze


PDF (174 KB)

Owoce i warzywa świeże


PDF (173 KB)

Nabiał i produkty nabiałowe


PDF (134 KB)

Mięso i drób


PDF (130 KB)

Artykuły spożywczeData dodania: 2018-01-29 12:35:00
Autor: Beata Mielczarek


Informacja o wyborze ofert na potrzeby stołówki w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 34 w Rybniku

PDF (104 KB)

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty


PDF (172 KB)

Wymiana wpustu podłogowego w obieralniData dodania: 2018-01-19 12:26:20
Autor: Beata Mielczarek


PDF (107 KB)

Zapytanie ofertoweData dodania: 2018-01-22 14:09:34
Autor: Beata Mielczarek


PDF (151 KB)

Zapytanie ofertowe


PDF (106 KB)

Oferta -artykuły garmażeryjne


PDF (151 KB)

Zapytanie ofertowe


PDF (114 KB)

Oferta- warzywa i owoce świeże


PDF (151 KB)

Zapytanie ofertowe- pieczywo


PDF (104 KB)

Oferta- pieczywo


PDF (150 KB)

Zapytanie ofertowe- nabiał


PDF (110 KB)

Oferta- nabiał


PDF (151 KB)

Zapytanie ofertowe


PDF (112 KB)

Oferta- warzywa i owoce mrożone


PDF (106 KB)

Oferta- ryby świeże i mrożone


PDF (151 KB)

Zapytanie fertowe


PDF (107 KB)

Oferta- mięso


PDF (105 KB)

Oferta -drób


PDF (156 KB)

Zapytanie ofertowe- artykuły spożywcze


PDF (115 KB)

Oferta- artykuły spożywcze


DOCX (32 KB)

Umowa


DOCX (18 KB)

Wykaz usług


DOCX (22 KB)

Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia


DOCX (23 KB)

Oswiadczenie o spełnieniu warunków


DOCX (27 KB)

Zał. nr 1 d- formularz ofertowy


DOCX (27 KB)

Zał. 1 c- formularz ofertowy


DOCX (19 KB)

Wykaz osóbData dodania: 2018-03-14 14:19:14
Autor: Beata MielczarekData dodania: 2018-01-26 13:52:40
Autor: Beata Mielczarek


PDF (336 KB)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


HTM (139 KB)

Ogłoszenie o zamówieniu zorganizowania zielonej szkołyData dodania: 2018-01-26 10:23:18
Autor: Beata Mielczarek


PDF (1 577 KB)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


PDF (482 KB)

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego dla zadania 3,4


DOC (55 KB)

Zielona Szkoła 2018- zbiorcze zestawienie ofertData dodania: 2018-01-09 15:19:09
Autor: Beata Mielczarek


DOCX (32 KB)

zał. nr 6 - umowa


DOCX (19 KB)

zal. nr 5- wykaz osób


DOCX (18 KB)

zał. nr 4- wykaz usług


DOCX (22 KB)

zał. nr 3- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia


DOCX (22 KB)

zał. nr 2- oświadczenie o spełnieniu warunków


DOCX (21 KB)

zał. 1 d- formularz ofertowy


DOCX (21 KB)

zał. 1 c- formularz ofertowy


DOCX (21 KB)

za. 1 b- formularz ofertowy


DOCX (21 KB)

Zał. 1 a- formularz ofertowy


DOCX (90 KB)

Specyfika istotnych warunków zamówienia


PDF (32 KB)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszeniaData dodania: 2018-01-09 08:20:36
Autor: Beata Mielczarek


DOCX (12 KB)

odpowiedź na pytania Data dodania: 2018-01-08 13:31:07
Autor: Beata Mielczarek


DOC (25 KB)

Odpowiedź na pytanie dotyczące zadania czwartegoData dodania: 2018-01-05 10:44:05
Autor: Beata MielczarekData dodania: 2018-01-02 12:05:16
Autor: Beata Mielczarek


HTM (215 KB)

Ogłoszenie o zamówieniu zorganizowania Zielonej Szkoły dla uczniów Szkoły Podstawowej z Oddziałami integracyjnymi nr 34 w RybnikuData dodania: 2017-11-23 18:25:58
Autor: Beata Mielczarek


DOC (55 KB)

Umowa "aktywna tablica"


DOC (64 KB)

Specyfikacja "aktywna tablica"


DOC (35 KB)

Zapytanie "aktywna tablica"Data dodania: 2015-06-16 09:04:36
Autor: Beata Mielczarek


DOC (34 KB)

Ogłoszenie o naborze na stanowisko konsewatora


DOCX (88 KB)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia


DOCX (19 KB)

zał. nr 5- wykaz osób


DOCX (18 KB)

zał. nr4- wykaz usług


DOCX (22 KB)

zał. nr3- oświdczenie o braku podstaw do wykluczenia


DOCX (22 KB)

zał. nr 2- oświadczenie o spełnieniu warunków


DOCX (27 KB)

zał. 1d- formularz ofertowy


DOCX (27 KB)

zał. nr 1c- formularz ofertowy


DOCX (27 KB)

zał. nr 1 b- formularz ofertowy


DOCX (27 KB)

zał. nr 1a- formularz ofertowy


DOCX (18 KB)

zał. nr 6- wykaz atrakcji


DOCX (32 KB)

zał. nr 7- umowaData dodania: 2016-09-30 13:42:12
Autor: Beata Mielczarek


DOC (26 KB)

Harmonogram spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2016-2017Data dodania: 2016-11-15 13:29:04
Autor: Beata Mielczarek


DOC (493 KB)

Statut- stan na 4.11.2016 r.Data dodania: 2017-01-13 14:50:35
Autor: Beata Mielczarek


DOC (10 601 KB)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


DOC (56 KB)

Zbiorcze zastawienie ofertData dodania: 2017-01-09 14:24:07
Autor: Beata Mielczarek


DOC (56 KB)

Zbiorcze zestawienie ofertData dodania: 2017-01-05 07:56:55
Autor: Beata Mielczarek


DOCX (13 KB)

Odpowiedź na pytanie wyjaśniające SIWZData dodania: 2017-01-04 13:35:11
Autor: Beata Mielczarek


DOC (27 KB)

Odpowiedź na pytanie wyjaśniające SIWZData dodania: 2016-12-29 09:48:31
Autor: Beata Mielczarek


DOCX (12 KB)

Odpowiedź na pytanie wyjasniające treść SIWZData dodania: 2016-12-27 11:14:23
Autor: Beata Mielczarek


DOC (380 KB)

SIWZ

Organizacja Zielonej Szkoły dla uczniów klas trzecich SP 34 w RybnikuData dodania: 2016-12-27 11:13:07
Autor: Beata Mielczarek


PDF (752 KB)

Ogłoszenie o zamówieniu zorganizowania Zielonej Szkoły dla uczniów klas trzecich SP 34 w RybnikuData dodania: 2011-03-15 14:20:57
Autor: Beata Mielczarek


Uwaga !

Od 16 marca 2011 nowy nr konta

Wpłaty za obiady prosimy dokonywać przelewem na podany nr rachunku:

BRE BANK 96 1140 1179 0000 2227 4100 1002

do 15-go każdego miesiąca

PDF (113 KB)

Zestaw podręczników i programów nauczania na rok szkolny 2015-2016Data dodania: 2013-11-08 13:52:05
Autor: Beata Mielczarek


DOC (453 KB)

Organizacja "Zielonej szkoły" w 2014 r.- informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 Data dodania: 2013-10-31 12:26:34
Autor: Beata Mielczarek


DOC (36 KB)

zał. nr 7

Informacja wykonawcy, dotycząca przynależności do grupy kapitałowej


DOC (241 KB)

Modyfikacja SIWZ


DOC (20 KB)

Odpowiedzi na pytania


DOC (22 KB)

Informacja dla wykonawców


DOC (32 KB)

Ogłoszenie o zmianie zamówieniaData dodania: 2013-10-23 12:39:48
Autor: Beata Mielczarek


DOC (33 KB)

Ogłoszenie o zmianie zamówienia


DOC (32 KB)

Odpowiedzi na pytania wyjaśniające treść SIWZData dodania: 2013-10-16 12:54:10
Autor: Beata Mielczarek


DOC (73 KB)

Zał. nr 6- umowa


DOC (38 KB)

Zał. nr 5- wykaz osób


DOC (37 KB)

Zał. nr 4- wykaz usług


DOC (50 KB)

Zał.nr 3- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia


DOC (53 KB)

Zał. nr 2- oświadczenie o spełnieniu warunków


DOC (62 KB)

Zał. 1 b- formularz ofertowy


DOC (237 KB)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia


DOC (62 KB)

Zał. 1 a- formularz ofertowy


DOC (284 KB)

Organizacja Zielonej Szkoły w SP34

Ogłoszenie o zamówieniuData dodania: 2014-05-16 14:18:14
Autor: Beata Mielczarek


DOC (272 KB)

Organizacja wycieczek dla uczniów SP 34 w Rybniku

współfinansowane z EFS

wzór oświadczenia


DOC (217 KB)

Zapytanie dotyczące organizacji wycieczek szkolnych dla uczniów Sp 34 w Rybniku

Współfinansowane z EFSData dodania: 2015-11-27 14:40:08
Autor: Beata Mielczarek


DOC (25 KB)

Spotkania z rodzicami w roku szkolnym 2015-2016Data dodania: 2015-11-27 14:52:10
Autor: Beata Mielczarek


DOC (493 KB)

Statut

tekst ujednolicony na dzień 1 wrzesnia 2015 r.Data dodania: 2014-09-08 17:44:00
Autor: Beata Mielczarek


PDF (468 KB)

Statut tekst jednolity z 27.08.2014 r.Data dodania: 2014-03-06 09:11:32
Autor: Beata Mielczarek


PDF (484 KB)

Statut

tekst jednolity z 28.02.2014 r.Data dodania: 2013-05-06 14:39:30
Autor: Beata MielczarekData dodania: 2012-10-25 11:05:38
Autor: Beata Mielczarek


PDF (418 KB)

Statut, tekst jednolity z 29.04.2013 r.


PDF (418 KB)

Statut- tekst jednolity z 13.09.2012 r.

 Data dodania: 2012-04-18 14:27:48
Autor: Beata Mielczarek


PDF (418 KB)

Statut tekst jednolity z 19.03.2012 r.Data dodania: 2013-06-17 14:34:54
Autor: Beata Mielczarek


XLS (59 KB)

Zestaw podręczników na rok szkolny 2013-2014Data dodania: 2013-10-22 12:32:23
Autor: Beata Mielczarek


Spotkania z rodzicami w roku szkolnym 2013/2014

14.11.2013 r.- zebrania w klasach I-VI

12.12.2013 r.- konsultacje od 16.30- 17.30

13.01.2014 r.- zebrania w klasach I-VI

13.02.2014 r.- konsultacje od 16.30- 17.30

13.03.2014 r.- konsultacje od 16.30- 17.30, spotknie dla rodziców klas szóstych w sprawie organizacji sprawdzianu po klasie szóstej

10.04.2014 r.- zebrania w klasach I-VI

15.05.2014 r.- konsultacje od 16.30- 17.30

12.06.2014 r.- zebrania w klasach I-VI

DOC (29 KB)

Deklaracja rodziców dzieci chętnych na obiady szkolne


PDF (100 KB)

Regulamin stołówki szkolnejData dodania: 2014-06-30 11:17:13
Autor: Beata Mielczarek


DOC (34 KB)

Ogłoszenie o naborze na stanowisko konserwatoraData dodania: 2013-08-20 11:27:05
Autor: Beata Mielczarek


DOC (29 KB)

Nabór na starszego rzemieślnikaData dodania: 2012-10-02 13:10:53
Autor: Beata MielczarekData dodania: 2013-07-25 11:49:03
Autor: Beata Mielczarek


DOC (439 KB)

informacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyData dodania: 2013-07-09 12:52:20
Autor: Beata Mielczarek


PDF (258 KB)

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót


PDF (68 KB)

Przedmiar robót


DOC (237 KB)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia


DOC (354 KB)

Przebicie otworu drzwiowego

Ogłoszenie o zamówieniuData dodania: 2013-06-27 10:47:58
Autor: Beata Mielczarek


DOC (99 KB)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniaData dodania: 2013-06-20 09:57:20
Autor: Beata Mielczarek


DOC (42 KB)

Zbiorcze zestawienie ofertData dodania: 2013-06-06 14:28:02
Autor: Beata Mielczarek


PDF (62 KB)

Przedmiar; łazienka nr 3


PDF (138 KB)

Przedmiar; łazienka nr 2


PDF (132 KB)

Przedmiar; łazienka nr 1


PDF (200 KB)

Przedmiar: roboty wodno- kanalizacyjne


DOC (109 KB)

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót


DOC (239 KB)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia


DOC (356 KB)

Ogłoszenie o zamówieniu


Remont sanitariatów w SP 34

segment IV, II piętro


Data dodania: 2011-06-29 11:42:32
Autor: Beata MielczarekData dodania: 2012-06-13 15:02:16
Autor: Beata Mielczarek


PDF (89 KB)

Zestaw podręczników w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 34 im. Ireny Sendlerowej

na rok szkolny 2012-2013Data dodania: 2012-12-06 09:40:29
Autor: Beata Mielczarek


DOC (28 KB)

Zielona szkoła

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia- zadanie 2


DOC (28 KB)

Zielona szkoła

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia- zadanie 1

 Data dodania: 2012-11-12 11:33:15
Autor: Beata Mielczarek


DOC (460 KB)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyData dodania: 2012-10-25 14:41:34
Autor: Beata Mielczarek


DOC (31 KB)

Organizacja wyjazdu na zieloną szkołę

Ogłoszenie o zmianie ogłoszeniaData dodania: 2012-10-24 11:58:47
Autor: Beata Mielczarek


DOC (73 KB)

Zal. nr 6- umowa


DOC (38 KB)

Zal. nr 5- wykaz osób


DOC (36 KB)

Zal. nr 4- wykaz usług


DOC (50 KB)

Zał. nr 3- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia


DOC (49 KB)

Zal.nr 2- oświadczenie o spełnieniu warunków


DOC (62 KB)

Zał. nr 1B- formularz ofertowy


DOC (62 KB)

Zał. nr 1A- formularz ofertowy


DOC (233 KB)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia


DOC (321 KB)

Organizacja Zielonej Szkoły dla uczniów klas trzecich

Ogłoszenie o zamówieniuData dodania: 2010-12-21 09:14:06
Autor: Beata Mielczarek


DOC (28 KB)

Podanie rodziców z prośbą o przyjęcie dziecka do klasy pierwszejData dodania: 2011-01-14 09:03:18
Autor: Beata Mielczarek


PDF (393 KB)

statut tekst jednolity z 13.01.2011 r.Data dodania: 2011-01-13 10:51:35
Autor: Beata Mielczarek


PDF (388 KB)

Statut- tekst jednolity z 14.09.2010 r.Data dodania: 2011-10-28 14:47:50
Autor: Beata Mielczarek


PDF (399 KB)

Statut: tekst jednolity z 30.08.2011Data dodania: 2012-10-02 12:52:55
Autor: Beata MielczarekData dodania: 2012-07-24 10:59:34
Autor: Beata Mielczarek


DOC (92 KB)

Modernizacja chodników- ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


DOC (93 KB)

 Łazienki- ogłoszenie o udzieleniu zamówieniaData dodania: 2012-07-09 09:26:30
Autor: Beata Mielczarek


PDF (295 KB)

Modernizacja nawierzchuni chodników- przedmiar


PDF (112 KB)

Modernizacja nawierzchni chodników- specyfikacja techniczna


DOC (178 KB)

Modernizacja nawierzchni chodników- specyfikacja istotnych warunków zamówienia


DOC (292 KB)

Ogłoszenie o zamówieniu- Modernizacja nawierzchni chodnikówData dodania: 2012-07-02 09:21:38
Autor: Beata Mielczarek


PDF (131 KB)

Przedmiar 4- łazienka nr 3


PDF (133 KB)

Przedmiar 3- łazienka nr 2


PDF (138 KB)

Przedmiar nr 2- łazienka nr 1


PDF (193 KB)

Przedmiar 1.

Wymiana instalacji wodno- kanalizacyjnej


DOC (109 KB)

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót


DOC (178 KB)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia


DOC (294 KB)

Remont sanitariatów w SP34

Ogłoszenie o zamówieniuData dodania: 2012-06-27 11:53:17
Autor: Beata Mielczarek


DOC (440 KB)

Informacja o unieważnieniu postępowania


PDF (290 KB)

Modernizacja nawierzchni chodnika- przedmiar


PDF (4 713 KB)

Modernizacja nawierzchni chodnika-przedmiar


PDF (112 KB)

Modernizacja nawierzchni chodników-specyfikacja tachniczna


DOC (176 KB)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia


DOC (293 KB)

Ogłoszenie o zamówieniu- Modernizacja nawierzchni chodnikówData dodania: 2012-06-05 14:07:45
Autor: Beata Mielczarek


DOC (89 KB)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


DOC (444 KB)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyData dodania: 2012-05-10 12:30:43
Autor: Beata MielczarekData dodania: 2012-04-18 14:22:22
Autor: Beata Mielczarek


PDF (40 KB)

Łazienka nr 3/przedmiar


PDF (38 KB)

Łazienka nr2/przedmiar


PDF (38 KB)

Łazienka nr 1/przedmiar


PDF (193 KB)

Wymiana instalacji wodno- kanalizacyjnej


DOC (109 KB)

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót


DOC (178 KB)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia


DOC (294 KB)

Remont sanitariatów SP34 Rybnik

Ogłoszenie o zamówieniu


DOC (28 KB)

Nabór na stanowisko starszy rzemieślnikData dodania: 2011-05-06 10:05:17
Autor: Beata Mielczarek


Nabór do klasy sportowej- koszykówka dziewcząt na rok szkolny 2011/2012

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 34 w Rybniku prowadzi nabór dziewcząt urodzonych    w 2001 r. do klasy czwartej sportowej o profilu koszykówka dziewcząt.

W naszej szkole klasy sportowe otwierane są co dwa lata, począwszy od rocznika 1991. W dorobku uczennic klas sportowych są dwa złote medale i jeden srebrny medal wywalczone w Finałach Wojewódzkich Szkół Podstawowych.

 

 


Data dodania: 2011-12-09 11:28:22
Autor: Beata Mielczarek


DOC (36 KB)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniaData dodania: 2011-10-17 14:07:14
Autor: Beata Mielczarek


DOC (74 KB)

zał. nr6- umowa


DOC (38 KB)

zał. nr5- wykaz osób


DOC (36 KB)

zał. nr4- wykaz usług


DOC (50 KB)

zał. nr3- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia


DOC (53 KB)

zał. nr2- oświadczenie o spełnieniu warunków


DOC (62 KB)

zał. 1b- formularz ofertowy


DOC (62 KB)

zał. nr 1a- formularz ofertowy


DOC (237 KB)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia


DOC (62 KB)

Opis przedmiotu zamówienia


DOC (316 KB)

Ogłoszenie o zamówieniu


Organizacja Zielonej Szkoły w roku szkolnym 2011-2012

PDF (124 KB)

Regulamin przyznawania dodatku motywacyjnego


DOC (35 KB)

Zarządzenie w sprawie dodatkowego dnia wolnego od pracy w roku 2010 dla pracowników nie będących nauczycielami


DOC (38 KB)

Organizacja roku szkolnego 2010-2011


DOC (89 KB)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


DOC (442 KB)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyData dodania: 2011-06-09 10:41:56
Autor: Beata Mielczarek


PDF (39 KB)

przedmiar- łazienka nr 9


PDF (39 KB)

przedmiar- łazienka nr8


PDF (38 KB)

przedmiar- łazienka nr7


PDF (38 KB)

przedmiar- łazienka nr6


PDF (38 KB)

Przedmiar-łazienka nr5


PDF (13 536 KB)

Przedmiar- wymiana instalacji wod.- kan.


DOC (109 KB)

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót


DOC (179 KB)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia


DOC (304 KB)

Ogłoszenie o zamówieniu.

Remont sanitariatów- segment sportowyData dodania: 2011-02-11 10:35:25
Autor: Beata MielczarekData dodania: 2011-06-29 11:40:47
Autor: Beata Mielczarek


DOC (45 KB)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniaData dodania: 2011-01-31 14:59:39
Autor: Beata Mielczarek


DOC (440 KB)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyData dodania: 2011-01-20 11:02:08
Autor: Beata Mielczarek


DOC (28 KB)

Odpowiedzi na pytania wyjaśniające treść SIWZ


DOC (28 KB)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszeniaData dodania: 2011-01-14 08:49:34
Autor: Beata Mielczarek


DOC (35 KB)

zał. nr 7- położenie ośrodka


DOC (77 KB)

zał. nr 6- umowa


DOC (38 KB)

zał. nr 5- wykaz osób


DOC (37 KB)

zał. nr4- wykaz usług


DOC (53 KB)

zał. nr 3- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia


DOC (56 KB)

zał. nr 2- oświadczenie o spełnieniu warunków


DOC (64 KB)

zał. nr 1- formularz ofertowy


DOC (211 KB)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia


DOC (292 KB)

Ogłoszenie o zamówieniuData dodania: 2010-12-22 15:14:46
Autor: Beata MielczarekData dodania: 2011-01-04 14:34:19
Autor: Beata Mielczarek


DOC (435 KB)

Informacja o unieważnieniu postepowania


DOC (25 KB)

Odpowiedź na kolejne zapytanie dotyczące ogłoszonego przetargu na organizację zielonej szkołyData dodania: 2010-12-21 08:50:30
Autor: Beata Mielczarek


DOC (32 KB)

Odpowiedzi na zadane pytania dotyczące ogłoszonego przetargu na organizację "Zielonej szkoły"Data dodania: 2010-12-16 10:40:02
Autor: Beata Mielczarek


DOC (35 KB)

zał.7


DOC (77 KB)

zał.6


DOC (38 KB)

zał.5


DOC (37 KB)

zał.4


DOC (49 KB)

zał.3


DOC (52 KB)

zał.2


DOC (64 KB)

zał. 1


DOC (222 KB)

Specyfikacja


DOC (303 KB)

Ogłoszenie o zamowieniu


Organizacja "Zielonej szkoły" dla uczniów klas trzecich